Warning labels

English

Spanish

French

     
English Warning label 1 Spanish Warning label 1  French Warning Label 1
     
English Warning label 2 Spanish Warning label 2  French Warning label 2
     
English warning label 3 Spanish warning label 3 French Warning label 3
     
English Warning label 4 Spanish warning label 4 French warning label 4
     
 English Warning label 5  Spanish warning label 5  French warning label 5
     
     

Chinese

Italian

Polish

     
Chinese Warning label 1 Italian Warning label 1  Polish Warning Label 1
     
Chinese Warning label 2 Italian Warning label 2  Polish Warning Label 2
     
Chinese Warning label 3 Italian Warning label 3  Polish Warning Label 3
     
Chinese Warning label 4 Italian Warning label 4  Polish Warning Label 4
     
Chinese Warning label 5 Italian Warning label 5  Polish Warning Label 5
     

Russian

Korean

   
Russian Warning label 1 Korean Warning label 1
   
Russian Warning label 2 Korean Warning label 2
   
Russian Warning label 3 Korean Warning label 3
   
Russian Warning label 4 Korean Warning label 4
   
Russian Warning label 5 Korean Warning label 5